Titel-image
Enquête Visie Burg. Backxlaan

Na de presentatie van de visie op de Burg. Backxlaan van 4 oktober jl. bleven wij als Plaatselijk Belang Nieuwleusen met een aantal vragen zitten. Door middel van deze enquete hebben wij de inwoners van Nieuwleusen gevraagd hoe zij over een aantal aspecten van deze visie denken. Tevens hebben wij vragen gesteld over een aantal onderwerpen die volgens ons onderbelicht zijn gebleven.
De enquete is door bijna 400 personen ingevuld. 125 enquete-formulieren zijn tijdens de Ondernemersbeurs ingeleverd. De overige zijn via de website verstuurd. De grafieken geven de percentages aan van de antwoorden.


Vraag 1:
Hoeveel woonlagen van gebouwen vindt u acceptabel direct aan de Burg. Backxlaan ?(woonlagen zijn incl. dak, dwz. een huis met verdieping en zolder is 3 woonlagen)
Vraag 2:
Hoeveel woonlagen van gebouwen vindt u acceptabel in de rest van Nieuwleusen ?
Vraag 3:
De Gemeente heeft het plan opgevat om voor de hele Burg. Backxlaan een maximale snelheid van 30 km in te voeren.
Hieronder vindt u ons alternatieve plan.

Op de 50-vakken:   ● verkeersremmende maatregelen tegen hardrijden
  ● aan beide kanten een fietspad en tenminste 1 voetpad
Op de 30-vakken:   ● fietsers op de rijbaan / auto te gast
  ● trottoirs aan beide kanten

Waar gaat uw voorkeur naar uit ?
 
Vraag 4:
Moeten alle wegen en uitritten van rechts voorrang krijgen ?(Hierdoor krijg je meer eenduidigheid op de Burg. Backxlaan)
Vraag 5:
Moet de Pr. Beatrixlaan geschikter worden gemaakt om als ontsluitingsweg te fungeren ?(Dit houdt bijvoorbeeld in dat de verkeersdrempels beter berijdbaar worden)
Vraag 6:
Moet de ontsluitingsweg aan de oostkant aangelegd worden voordat men begint aan de bouw in de Oosterbouwlanden ?
Vraag 7:
Er moet een veiliger overgang komen voor fietsers en voetgangers ter hoogte van De Spil. Dit in verband met de komende bouw van huizen in de Oosterbouwlanden.
Vraag 8:
Er moet zo snel mogelijk een begin gemaakt worden met het saneren/verhuizen van tankstation Oosterveen en autobedrijf Zieleman.
Vraag 9:
Er moeten meer groene voorzieningen aan de Burg. Backxlaan worden gerealiseerd.
Vraag 10:
De verkeershubs voorzien in een grote behoefte in Nieuwleusen.(Verkeershubs zijn bushaltes met parkeer-voorzieningen voor auto’s en fietsers)