Titel-image

Laatste nieuws: Werk in uitvoering N377

PBN en de werkgroep "N377 moet veilig" blijven zich afvragen of de beoogde uitvoeringsplannen die grotendeels gebaseerd zijn op gegevens van 2012 nog passend zijn op de verkeerssituatie anno 2022. In tien jaar is de verkeersintentie in de spits verdubbeld maar de optimaliseringsmaatregelen zijn hier niet op aangepast. De gebrekkige onveilige ontsluiting van het dorp en het achterland is slecht voor de leefbaarheid en leidt tot economische schade bij middenstand en bedrijfsleven. Ook de kruising Meeleweg / B.H. Spijkersweg verdient aandacht.De uitwerkingen van de optimaliseringsmaatregelen liggen nu nog op de tekentafel. PBN en de werkgroep “N377 moet veilig” zijn van mening dat Nieuwleusen ook recht heeft op volwaardige en veilige verkeersvoorzieningen en een goede ontsluiting en dat niet star moet worden vastgehouden aan een achterhaald verouderd concept. Met wat lef, creativiteit en goede wil valt er ook binnen de bandbreedte van het project De Vechtdalverbinding voor Nieuwleusen nog veel winst te behalen volgens een expertice-team dat PBN en de werkgroep bijstaat.


Er zal nu werk gemaakt moeten worden van uitvoeringsmaatregelen die echt effect sorteren voor Nieuwleusen.

Welkom

Welkom op de website van Plaatselijk Belang Nieuwleusen 


Plaatselijk Belang is er voor het algemeen belang van de inwoners van de vroegere gemeente Nieuwleusen. Door de gemeentelijke herindeling met de gemeente Dalfsen is direct een vereniging “Plaatselijk Belang Nieuwleusen” opgericht die voor de belangen van de kern Nieuwleusen op komt.

Steeds vaker wordt er een beroep gedaan op PBN om mee te spreken in diverse zaken, zowel persoonlijke – maar ook steeds meer gemeentelijke aangelegenheden.


De plaatselijke belangen in de gemeente Dalfsen worden steeds meer om mening en advies gevraagd betreffende de ontwikkelingen in hun kern. Dat is een goede zaak want dat betekent dat Plaatselijk Belang door de leden, de inwoners van haar kern, maar ook door de overheid als een belangrijke schakel wordt gezien.


Wat kunnen wij voor u betekenen?

  • Bevorderen leefbaarheid van Nieuwleusen.
  • Dringen aan op goede huisvesting voor jong en oud en mensen zie zorg nodig hebben.
  • Wij geven de gemeente gevraagd en ongevraagd advies.
  • Wij zijn eerste aanspreekpunt en gesprekspartner van de gemeente Dalfsen over Nieuwleusener aangelegenheden.
  • Maken ons sterk voor behoud en versterking van het voorzieningenniveau en werkgelegenheid.
  • Stimuleren en ondersteunen nieuwe ontwikkelingen.
  • Streven naar  maximale (verkeers-)veiligheid.
  • Werken aan de bevordering van de samenhorigheid en gezelligheid in het dorp Nieuwleusen.


Herkent u zich hierin, wordt dan lid van Plaatselijk Belang Nieuwleusen.

De lidmaatschapskosten bedragen slechts € 5,00. 


Aanmelden kan via: info@plaatselijkbelangnieuwleusen.nl


of op deze website.


Leefbaarheidsonderzoek

In 2017/2018 hebben wij een leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd in het dorp Nieuwleusen.

Via deze link  kunt u de resultaten van dit onderzoek bekijken.

Facebook